fbpx

Thunder Wolves Baseball Botoșani România

“Baseball is like a fire inside your body and you can’t stop that fire from burning from the moment you touch the baseball.”

Edi

En: In an interview to IL BAR DEL BASEBALL, Eduard Pîrvu answered to some questions.

1. How did you start playing baseball?

There is a sport in Romania close to baseball called “Oină”. My father played this sport and he knew the coach of another team. He knew he was a good one, meanwhile this coach become a baseball coach while the year past. So when I grew up and I was 6 and a half, my parents decided to let me play baseball (me and my big brother Bogdan). The thing is that Bogdan was in the first day to see how it is and he told me after that he like it so much so I said that I wanna try it also and that was the moment when I fell in love with this game.

2. You are from Romanian, right? How is the baseball situation there?

Yes. We had also softball teams in the past, but all of them are gone. With baseball somehow I see we are going in the same direction if somebody will not do something. We play baseball for over 30 years in this country and we had very good teams along the years.

3. Is it true that you dream to promote baseball in Romania? How?

I am dreaming to build a baseball/softball complex in Botoșani (my hometown) and to dedicate to promote this two sports. I don’t wanna see it die in my country.

4. You played in Italy. When did you arrive in our country and what do you remember best about your baseball career?

The first time I played in Italy it was in a tournament. I don’t remember exactly the name of the city, but I remember I was playing when I was 12 and it was amazing to be part of this tournament among other national teams. I remember playing against Japan and they won against us with 18-1 and I scored the single run. We played also against North Italy and I made some friends in the bus while we went in our tents.

We went one time in Nettuno at a baseball game of IBL(Italian Baseball League) and I was so amazed how strong these players were and how hard they throw. Years past and I never thought that I would play in the first league of Italian baseball. Andrea D’Auria told me that a team needs a pitcher in 2017 (Oltretorrente in the second league) and I was just finished the college, it was summer and I sayed yes. After that I played for Parma in 2018 and then for Redipuglia in 2019. I had great moments, I met a lot of amazing people and I enjoyed Italy.

5. What is the most poetic thing you could say about baseball?

I could say that baseball can give you some emotions that you can feel in all of your body. You can’t compare anything with the moment when you struck out a guy in the most important moment of the game or win the game as a pitcher. The most poetic thing I could say: “Baseball is like a fire inside your body and you can’t stop that fire from burning from the moment you touch the baseball.”

6. Can you tell us the best moment in your career?

The best moment of my career it was in Taiwan. I was with team Europe at Asian Winter League 2016. I was a reliever most of the tournament and coaches was giving me the ball to start the game against KBO(Koreean team). So I pitched the most ininngs of all european pitchers. 7 innings and I get the win and they gaved me the MVP of the game. It was amazing! For a guy coming from Romania where we don’t have any baseball fields? It was glorious.

7. As a pitcher, do you ever had a hero?

Not really. I was always watching all the pitchers to learn the art of pitching from everyone because everyone will show you something that will help you!

8. What will you like to do after player’s career?

I would like to keep learning the kids in my country the art of baseball. I want them to feel the passion for this game. I don’t want them to live the moments that I lived, but to live greater moments and this will be so satisfying!

Baseball players from Botoșani cheering for Anitei George who did a great game.
Baseball players from Botoșani cheering for Anitei George who did a great game.

Ro: Într-un interviu către IL BAR DEL BASEBALL, Eduard Pîrvu a răspuns la câteva întrebări.

1. Cum ai început să joci baseball-ul?

Este un sport în România apropiat baseball-ului care se numește “Oină”. Tatăl meu a jucat acest sport și cunoștea un antrenor de la altă echipă. Știa că este unul bun, între timp anii au trecut și acest antrenor a devenit un antrenor de baseball. Când am crescut și aveam 6 ani jumătate, părinții mei au decis să mă lase să joc baseball-ul (pe mine și pe fratele meu mai mare Bogdan). Bogdan a fost în prima zi să vadă cum este și mi-a spus după că îi place foarte mult și am spus că trebuie să încerc de asemenea și acela a fost momentul când m-am îndrăgostit de acest sport.

2. Ești din România, nu? Cum este situația baseball-ului acolo?

Da. Am avut de asemenea echipe de softball în trecut, dar toate nu mai sunt. Baseball-ul îl văd cumva că merge în aceeași direcție dacă cineva nu va face ceva. Jucăm baseball-ul de peste 30 de ani în țara aceasta și am avut echipe foarte bune de-a lungul anilor.

3. Este adevărat că îți dorești să promovezi baseball-ul în România? Cum?

Visez să construim un complex de baseball și softball în Botoșani ( în orașul meu natal ) și să mă dedic să promovez aceste două sporturi. Nu vreau să le văd murind în țara mea.

4. Ai jucat în Italia. Când ai ajuns în țara noastră și ce îți aduci cel mai bine aminte din cariera de baseball?

Prima dată când am jucat în Italia a fost la un turneu. Nu îmi aduc aminte cu exactitate numele orașului, dar îmi aduc aminte că am jucat când aveam 12 ani și a fost uimitor să fim parte din acest turneu alături de alte națiuni. Îmi aduc aminte că am jucat împotriva Japoniei, au câștigat constra noastră cu 18-1 și am făcut singurul punct. Am jucat de asemenea împotriva Italiei de Nord și mi-am făcut niște prieteni pe autobuz când mergeam către corturi.

Am mers o dată în Nettuno la un meci de baseball din IBL (Liga Italiană de Baseball) și eram așa de uimit cât de puternici erau acești jucători și cât de tare aruncau. Anii au trecut și nu m-am gândit niciodată că voi ajunge să joc în liga de baseball italiană. Andrea D’Auria mi-a spus că o echipă are nevoie de un pitcher în 2017 ( Oltretorrente din liga a doua) și tocmai ce terminasem facultatea, era vara și am spus da. După aceea am jucat pentru Parma în 2018 și după pentru Redipuglia în 2019. Am avut momente minunate, am întâlnit mulți oameni uimitori și mi-a plăcut Italia.

5. Care este lucrul cel mai poetic pe care îș poți spune despre baseball?

Aș putea spune că baseball-ul îți oferă niște emoții pe care le resimți în tot corpul tău. Nu poți compara nimic cu momentul în care îl dai strike-out pe un jucător în cel mai important moment al meciului sau să câștigi meciul ca și pitcher. Lucrul cel mai poetic pe care aș putea să îl spun: Baseball-ul este ca un foc înăuntrul corpului tău, iar acest foc nu poate fi oprit din momentul în care atingi mingea de baseball.

6. Poți să ne spui cel mai bun moment din cariera ta?

Cel mai bun moment din cariera mea a fost în Taiwan. Eram cu echipa Europei la Jocurile de iarnă ale Asiei în 2016. Eram reliever majoritatea turneului și antrenorii mi-au oferit mingea să încep împotriva lui KBO (echipa coreeană). Am aruncat cele mai multe inning-uri dintre toți pitcherii europeni. 7 inninguri, am luat victoria și mi-au oferit premiul de MVP al meciului. A fost uimitor! Pentru un tip ce vine din România unde nu avem niciun teren de baseball? A fost splendid.

7. Ca pitcher, ai avut vreodată un erou?

Nu chiar. Priveam mereu toți pitcherii pentru a învăța arta aruncării pentru că toți îți vor arăta ceva care te va ajuta!

8. Ce vei dori să faci după cariera de jucător?

Aș dori să învăț copiii din țara mea arta baseball-ului. Vreau ca ei să simtă pasiunea acestui sport. Nu îmi doresc ca să trăiască momentele pe care le-am trăit eu, dar să trăiască momente și mai mari și asta va fi foarte satisfăcător.

admin

1