fbpx

Thunder Wolves Baseball Botoșani România

Thunder Wolves Botoșani

 

Raised: 742€                      Goal: 400.000

"Field of Dreams" - Botoșani, Romania

EN:  We have been playing baseball in this city for over 30 years. It became a tradition for us. A sport where all the rules had to be adapted to the fact that we were playing it on a soccer field: a 70 m fly out would always become a double; a ground ball on the right field also becomes a double. Proper trainings are out of the question. We get trainings wherever we can and they also need to be adapted.

We want to build Romania’s first baseball field in Botosani. It is the dream of Ioan Asoltanei, the coach who put the baseball in our hands for the first time. Over the years, this also became our dream. It’s difficult to face barriers and people’s false promises for years and years, which is why we decided to build this special field ourselves. All of this will happen based on donations.

At the entrance of the baseball field we will raise a wall with the names of all of the donors, as a sign of gratitude. The people who donate more will have their names written with a bigger font.

We know this seems impossible, but sometimes impossible is just unlikelyk. We know that God works in many ways and we believe one of them can be mobilising people for this project.

We have located a 4 acres plot of land which will cost us 25.000 euros; other 25.000 euros will be needed also for all utilities, as the field is at a distance of 400m from a main road. The total amount will be around 400.000 euros for the sports base with all utilities (playing area, fences, locker rooms, irigation system, parking lots and a field for the kids).

We wish to develop this sport here as much as possible, to educate the children through it, develop them, help them become the better humans and why not, maybe one day they will end up playing in MLB or one of the biggest leagues in the world.

The passion for baseball runs in the heart of this city. This sport is being played in Romania for more than 30 years and Botosani is one of the few cities where baseball left its strong mark.

My name is Eduard Pirvu and I have been playing this sport for more than 18 years. I grew up training in this very city. I have been playing baseball in countries such as Taiwan, United States and most of the countries in Europe. I have learned so much because of my experiences with this wonderful sport. I proudly took the name of my country wherever I went and now that I have finished my sports degree and own a baseball licence, along with my older brother, Bogdan Pirvu, who embraces the same passion as mine, we have decided to create this fundraising campaign for building the first baseball field in Romania.

You can be part of the baseball history in Botosani. Let’s make history together! Nothing is impossible, it’s just, unlikely.

RO:  Jucăm baseball-ul în acest oraș de peste 30 de ani. A devenit o tradiție pentru noi. Un sport unde trebuie mereu adaptate regulile din cauza faptului că se joacă pe un teren de fotbal, iar un fly out de 70 m devine o dublă. O minge bătută pe jos tot pe partea dreaptă(care trece) devine de asemenea o dublă. De antrenamente nici nu mai este vorba. Ne antrenăm pe unde putem, iar acestea trebuie la fel adaptate.

Dorim să construim primul teren de baseball din România la Botoșani. Este visul antrenorului care ne-a pus mingea în mână(Asoltanei Ioan) și pe parcursul anilor devenind de asemenea și visul nostru. Este dificil să te confrunți ani de zile cu bariere și promisiuni din partea oamenilor, de aceea ne-am hotărât să construim singuri acest teren special. Toate lucrurile se vor întâmpla prin donații.

La intrarea în baza de baseball vom monta un zid special cu toți donatorii în semn de mulțumire. Donatorii cu sumele mai mari vor avea numele scrise cu dimensiunea mai mare. Știm că pare imposibil, dar credem că imposibilul este doar improbabil. Știm că Dumnezeu lucrează în diferite moduri și unul din ele este să mobilizeze oamenii prin acest proiect.

Am localizat un teren de 4 hectare care ne va costa 25.000 de euro, după încă 25.000 de euro cu toate utilitățile pentru că este la o distanță de 400 de m de un drum principal. Suma totală s-ar ridica la un nr de 400.000 de euro pentru un teren cu toate utilititățile incluse (suprafața de joc, garduri, tribune, vestiare, sistem de irigare, parcări și un teren pentru copii).

Ne dorim să dezvoltăm acest sport aici cât mai mult, să educăm copiii prin el, să îi dezvoltăm, dar mai ales să îi pregătim să fie oameni și de ce nu într-o bună zi, să auzim că unii din ei vor ajunge să joace în MLB sau în ligile cele mai mari din lume?

Pasiunea baseball-ului se curge în inima acestui oraș. Acest sport se joacă în România de peste 30 de ani și Botoșani-ul este unul dintre puținele orașe unde baseball-ul și-a pus amprenta.

Numele meu este Eduard Pîrvu și practic acest sport de peste 18 ani. Am crescut antrenându-mă în acest oraș. Am ajuns să joc prin diferite țări precum Taiwan, America și majoritatea țărilor din Europa. Am învățat foarte multe despre acest sport minunat din toată experiența mea. Am dus numele țării mele cu mândrie pe oriunde am fost și acum având terminată facultatea de sport cu licența în baseball împreună cu fratele meu mai mare, Bogdan Pîrvu, îmbrățișând aceeași pasiune, ne-am hotărât să creăm această campanie de strângere de fonduri pentru construirea primului teren de baseball din România.

Și tu poți să fii parte din istoria baseball-ului botoșănean. Hai să construim împreună istoria! Nimic nu e imposibil, este doar, improbabil!